วิทยาการคำนวณ 1 (ม.4)

กำหนดการสอน


บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

เอกสารนำเสนอ บทที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

กิจกรรมที่ 1.1 บ้านฉันบ้านเธอ

กิจกรรมที่ 1.2 การหา ห.ร.ม. แบบยุคลิด

กิจกรรมที่ 1.3 แยกส่วนประกอบและสร้างใหม่

กิจกรรมที่ 1.4 ชีวิตประจำวันกับการแยกส่วนประกอบ

ใบงานที่ 1 การเขียนโปรแกรมหา ห.ร.ม.


บทที่ 2 การแก้ปัญและขั้นตอนวิธี

เอกสารนำเสนอ บทที่ 2 การแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธี

กิจกรรมที่ 2.1 เงื่อนไขการเลือกอาหาร

กิจกรรมที่ 2.2 คณะที่ใช่